It´s Sunday !!! #10

by - 12:01

Krásnou neděli všem! :)
Je tady opět konec víkendu a s tím i představa a hlavně fakt, že zítra jsme doma! Úžasný pocit, že ano? Abych se vrátila ke škole, je to pořád stejné. Testy neubývají a spíš jsou učitelé nadšení z nápadů, které pro nás mají. Zatím to zvládám dobře. No i když na matematiku se musím připravovat vždy. Také jsem si zvykla na čas, kdy vstávám a kdy chodím spát. Což je dost brzy.
Nechci Vám tu však kecat jen o škole. Myslím, že každý z nás jí má dost. Jak jsme zvyklí, tento článek bude o fotkách a o jejich významu? I tak se to dá říct.

Nice sunday to all! :)
The end of the weekend is here again a with it a idea and especially the fact that we are at home tomorrow! Amazing feeling, isn´t it? I returned to scholl it´s still same. A tests doesn´s wane and the teachers are more enthusiasm of ideas which they have for us. I can manage well it yet. Well, I must prepare on math always. Also I accustomed on time when I get up and when I go to sleep. Which is enough early.
However, I don´t want you here speak only about the school. I think everybody of us have enough of the school. As usual this post will be about photos and their mean? Even so, it can be said.

Začnu asi tím, že konečně jsem se donutila udělat si výborný tuňákový a zároveň těstovinový salát. Jedli jsme to s přítelem na večeři, na svačiny atd. Moc nám chutnal a v nejbližší době se chystám udělat si ho znovu.

I start about I was forced finally to do excellent tuna and at the same time of pasta salad. We were eating with my boyfriend for dinner, for snacks etc. We tasted too much and soon I´ll have prepared to do it again. 


Ještě pár dnů zpátky byly dny teplé a nebyl pro mě problém jít do školy v sukni a svetříku. Momentálně jsou rána chladnější a v noci je mi také víc zima. Proto jsem ráda, že jsme s přítelem využili ještě toho slunného a teplého podzimu. Donutil mě jít na houby, i když jsme nic nenašli. Nejvíc parádní jsou však ty procházky lesem.

The dy was warm a couple of day back yet and I did´t problem go to school in skirt and sweater. At the moment morning are colder and at night it´s also more cold. Therefore I´m glad with my boyfriend advantage that sunny and warm autumn yet. He forced me to go on mushrooms although we found nothing. However, most awesome are the forest walks.


Přecházím tedy i k večerům, kdy přítele napadlo opéct si klobásky nad ohněm. Bylo to opravdu super. Zavzpomínala jsem si na léto, kdy tohle dělal každý. Momentálně to bylo navíc i zdrojem tepla. Večery jsou už prostě chladné a jedna teplá mikina nestačí.

Thus I descend to evenings when my boyfriend thought roast the sausage over fire. It was really great. I thought back on summer when this did everybody. At the moment it was the heat source. The evenings are already cold and one warm hoodie is not enough.


Také milujete ten pocit, když dojde víkend? Tento víkend jsem si náramně užila. První jsme s přítelem jeli za jeho kamarádem do města, kde jsme si tak trochu užili menší diskotéku a celkově i příjemnou atmosféru. Hned potom následovaly nákupy, ze kterých jsem po výsledku nejvíce natěšená. Radost mi udělaly zejména nové boty/tenisky od Nike, o kterých bych chtěla udělat samostatný článek, tak snad se na něj budete těšit.

Also like you that feeling the weekend is here? This weekend I greatly enjoyed. The first with boyfriend went for his friend to town where we enjoyed less disco and generally pleasant atmosphere. Immediately after that followed a shopping from which I am most excited after outcome. The pleasure is doing to me new shoes/trainers from Nike about which I want to do separate post, so I hope you´ll look forward.Pokud nákupy milujete stejně jako já, víte o čem mluvím. Teď půjdu s rodinou dát si oběd a budu si nadále užívat tu nedělní pohodičku ať už s přítelem nebo sama v posteli při filmu. Doufám tedy, že jste si poslední dny a týdny užívaly a ty další užívat budete! :) Pokud se Vám článek líbil nebo máte nějaké dotazy, zanechte pod článkem komentář a já Vám ráda odpovím :) Vidíme se u dalšího článku! :)

If the you like shopping as me you know about I talking. Now I´m going with my familly to have a lunch and I´ll continue to use that sunday comfort either with my boyfriend or alone in bed with film. I hope you enjoyed last days and weeks and the next you´ll enjoy! :) If you like it his post or you have some questions leave under post comment and I like answer to you :) We´ll see at another post! :)

You May Also Like

8 comments